حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : فضيلتى چون جهاد نيست و جهادى چون مبارزه با هواى نفس نيست.
امروز : شنبه, 10 آبان 1399
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

صد و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی سازمان با موضوع بازپیرایی پارک شهر برگزار گردید.

جلسات سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان صد و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی سازمان با موضوع بازپیرایی پارک شهر برگزار گردید. در این جلسه طرح های ارائه شده توسط اعضاء و کارشناسان معماری و فضای سبز با محوریت احیاء این پارک بر اساس باغ ایرانی بررسی شد.
در همین جلسه طرح پژوهشی شناسایی عوامل خسارت زا به درختان پارک شهر و روشهای مناسب کنترل آنها توسط جناب دکتر کاوسی عضو هیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ارائه شد.
در ادامه این جلسه توسعه فضای سبز حاشیه رودخانه و طراحی و احداث فاز دوم پارک حطی گلها بررسی شد.

 

 

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت