حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : دو رکعت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند.
امروز : دوشنبه, 30 اردیبهشت 1398
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

اجرای نقاشی دیواری به منظور زیبا سازی منظر در پارک پارتیا به متراژ ١۵٢ متر مربع

نقاشی دیواری

ا به منظور زیبا سازی منظر در پارک پارتیا به متراژ ١۵٢ متر مربع نقاشی دیواری توسط سازمان سيما؛ منظر و فضاي سبز شهرداري گرگان انجام شد.

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت